Üniversitemizde toplumu bilinçlendirmek ve topluma hizmet kapsamında; topluma hizmet
sunma konularında destekleyici olmak, toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine
katkı sağlayan proje, araştırma ve diğer akademik faaliyetleri desteklemek, sosyal sorumluluk
ve topluma hizmet uygulamaları kapsamında işbirliği ve proje sayılarının artmasını
desteklemek politikaları doğrultusunda 2017-2023 Stratejik Planı “Üniversitede yürütülen
eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yoluyla toplumun öncelikli sorunlarının çözümüne
yönelik toplumsal fayda yaratmak ve toplumsal yaşamı geliştirmek” stratejik amacı ile
toplumsal katkı faaliyetleri yürütülmektedir.