Toplumsal Katkı Politikamız:

 

Toplumu bilinçlendirmek ve topluma hizmet kapsamında belirlediğimiz politikalarımız;

1. Topluma hizmet sunma konularında destekleyici olmak.

2. Toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan proje, araştırma ve diğer akademik faaliyetleri desteklemek.

3. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet uygulamaları kapsamında iş birliği ve proje sayılarının artmasını desteklemek.

 

Toplumsal Katkı Politika Performans Göstergelerimiz:

1.Topluma hizmet kapsamında bir takvim yılı içinde düzenlediği etkinliklerde en fazla kişiye ulaşan UYGAR merkezlerinin plaket ile ödüllendirilmesi,

2.Bir takvim yılı içinde UYGAR merkezlerinin topluma hizmet faaliyetleri kapsamında öğretim elemanları tarafından önerilen ve gerçekleştirilen program sayısı

3.Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen, toplumun ve bölgenin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan alanlar ile ilgili akademik faaliyet sayıları (proje, seminer, eğitim, bilimsel yayın, kongre katılımı).

4.Bir takvim yılı içinde sosyal sorumluluk kapsamında sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler vs. ile yapılan işbirliği sayısı

5.Bir takvim yılı içinde UYGAR merkezleri tarafından topluma hizmet kapsamında yürütülen farklı birçok kesim ve gruptaki kişilere (özel yaklaşım gerektiren, gençler, kadınlar, göçmenler vb.) yönelik düzenlenen eğitim çeşidi ve sayısı

6.Bir takvim yılı içinde Üniversitemiz personeli ve öğrencileri ile gerçekleştirilen çevre bilincini ve duyarlılığını artıracak faaliyet sayısı.